Väsby Atletklubb

Om oss

Läs om vår verksamhet, historia, ordningsregler, atnidoping och hur du kan tävla för klubben.

Kort om Väsby Atletklubb

Väsby Atletklubb är en ideell idrottsförening som står för ren idrott, det vill säga doping-, drog- och alkoholfri klubb. Klubben grundades 1964 och har tävlande lag inom de RF-anslutna förbunden:

 • Svenska Styrkelyftsförbundet

 • Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Klubbinformation

 • Bildad: 1964-01-30

 • Föreningsnummer: 17805–40

 • Faktura- och postadress: Wedtorpsvägen 80, 184 34 Åkersberga

 • Besöksadress : Skolvägen 11, 194 74 Upplands Väsby

 • Bankgiro: 427–7695

 • PlusGiro: 568284–4

 • Swish: 1 236 879 340

 • Organisationsnummer: 802457–0858

Ordningsregler

Endast klubbens medlemmar har rätt att träna i klubbens träningslokal. Tillfälligt undantag kan göras för besökande medlem i annan kraftsportförening. Det ska dock ske i samråd med styrelsen. Medlem är endast den som fyllt i och undertecknat ett medlemsavtal samt betalat medlemsavgift.

Fråga gärna om tips och råd om du är osäker på en övning eller utrustning. Tveka heller inte att begära passning om du känner att det behövs.

Du måste också tänka på följande:

 • Du får inte släppa in personer som inte är medlemmar

 • Du får inte ha ytterskor innanför trapphuset

 • När du tränar har du skor för inomhusbruk eller strumpor på dig, träning barfota är ej tillåten

 • Du måste uppträda lugnt och respektfullt i lokalen, visa hänsyn för andra som tränar

 • Du måste hålla musikvolymen på en nivå som kan godtas av alla i lokalen - endast dämpad musik klockan 21.00-08.00.

 • Du måste ställa tillbaka använd utrustning, stänger vikter, träplintar etc. på rätt plats efter avslutat pass

 • Du måste undvika överdriven användning av magnesium carbonate (magnesium är en fuktabsorbent mot handsvett)

 • Du måste vara beredd att hjälpa andra om så begärs

 • Du som medlem ansvarar för ordningen i lokalen samt städning. Därför ska du återställa utrustning eller dammsuga eller svabba när du ser att det behövs.

 • Du får inte ta in pälsdjur då vi har pälsdjursförbud

 • Järvikterna ska ej användas på tyngdlyftningsflaket, detta är endast tillåtet i samband med tävling. 

Styrelsen

Föreningen har en styrelse som av medlemmarna väljs fram på varje årsmöte. Styrelsen har i uppgift att driva klubbens verksamhet framåt gällande tyngdlyftning, styrkelyft och motionärsverksamhet. Därför eftersträvar styrelsen att alltid ha styrelsemedlemmar från de olika verksamheterna för att medlemmarna ska känna sig representerade. Styrelsen är även ansvarig för verksamhetens ekonomi och rapporterar därför årligen denna vid årsmötet.

 • Ordförande: Johanna Bergström

 • Vice Ordförande: Tuomas Pyhäjärvi

 • Kassör: Eddie Jonsson

 • Sekreterare: David Nordin

 • Ledamot: Emma Engdahl

 • Ledamot: Jonathan Arvidsson

 • Suppleant: Björn Nilsson

 • Suppleant: Johnny Boman-Andersson

Övriga ansvarsområden

 • Tyngdlyftningsansvarig: Tuomas Pyhäjärvi

 • Styrkelyftningsansvarig: Eddie Jonsson

 • Revisor: Bonny Tidblad

 • Valberedningskommittén: Linn Malmsten & Johannes Kemppainen


Antidoping

Väsby Atletklubb har tävlande lag inom de Riksidrottsanslutna förbunden:

 • Svenska styrkelyftförbundet

 • Svenska tyngdlyftningsförbundet

Riksidrottsförbundet är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i världsantidopingkoden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code”.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns.

Läs också Väsby Atletklubbs antidopingpolicy

WADA:s dopinglista

WADA (World Anti-Doping Agency) har upprättat en dopinglista som gäller från 1 januari, 2017. Dopinglistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code".

Läs dopinglistan på Antidoping Sveriges webbplats

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Läs mer om medicinsk dispens på Antidoping Sveriges webbplats

Röd-gröna listan

Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott som räknas som livsmedel.

Du kan enkelt söka efter läkemedel i Röd-gröna listan. Vid sökning får man svar på om ett läkemedel är förbjudet eller tillåtet att använda enligt idrottens dopingregler.

Läs rödgröna listan på Antidoping Sveriges webbplats

Vaccinera klubben

Vi har vaccinerat Väsby Atletklubb och gör detta vart tredje år. "Vaccinera klubben mot doping" är ett preventions- och åtgärdspaket som är framtaget av Riksidrottsförbundet. Klubben gör först en antidopinganalys och skapar sedan en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna så får föreningen en beredskap för att hantera dopingfall i praktiken.

Läs mer om vaccinera klubben på Antidoping Sveriges webbplats

Ren vinnare

Ren vinnare är en e-utbildning för idrottsutövare och stödpersonal. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping.

Väsby Atletklubbs styrelse har beslutat att från och med året 2020 ska licensierade lyftare genomgå webbutbildningen "Ren vinnare" vid ett (1) tillfälle för att säkerställa grundläggande kunskaper gällande antidoping innan deltagande i sin första tävling.

Redan licensierade lyftare med tidigare tävlingserfarenhet skall också genomgå utbildningen vid ett (1) tillfälle innan deltagande i tävling under året.

Diplom av genomförd webbutbildning mailas till klubbmailen senast en vecka innan tävlingsstart.

Genomför utbildningen på Ren vinnares webbplats

Doping i RF:s stadgar

Följande länk är till RF:s stadgar som relaterar till antidopingarbetet. Varje avsnitt anger kapitel och paragraf som källhänvisning.

Läs mer om doping i RFS:s stadgar på Antidoping Sveriges webbplats